Het kunstproject ‘Mijn Kunstmaatje en Ik’

‘Mijn Kunstmaatje en Ik’ is een kunsteducatief en sociaal-cultureel project dat groepen mensen met elkaar verbindt die elkaar in het dagelijks leven niet snel treffen. Het is ons doel om mensen via creatieve activiteit met elkaar in contact te brengen. Of het nu gaat om amateurkunstenaars in combinatie met kinderen met een verstandelijke beperking, of (psychogeriatrische) ouderen in combinatie met jongeren. Naast bijzondere ontmoetingen ontstaan er speciale portretten in allerlei disciplines die tijdens de eindexpositie te bewonderen zijn. Momenteel voeren wij het project zes maal uit in verschillende regio’s.

Inspiratieworkshops en werkbesprekingen

Tijdens het project worden de deelnemende amateurkunstenaars die op vrijwillige basis meewerken geïnspireerd met workshops waarin ze uitgedaagd worden om buiten hun discipline te treden en zich in creatief opzicht verder te ontwikkelen. Daarnaast bieden we ondersteunende werkbesprekingen waarbij je kennis maakt met elkaar en elkaars werk en er nieuwe ideeën opgedaan worden. Dit alles in een veilige en stimulerende sfeer.

De eindexpositie

De 4-6 ontmoetingen die je hebt met jouw kunstmaatje resulteren in portretten (in de meest brede zin), die uiteindelijk tijdens een feestelijke eindexpositie tentoongesteld worden.

De pilot

Het kunstmaatjesproject is in 2011 als pilot succesvol uitgevoerd in Gouda op ZMLK De Ark. Meer dan 50 amateurkunstenaars uit Gouda en omgeving schreven zich in waardoor bijna 100 leerlingen (leeftijd 4-20 jaar) konden participeren. De een op een ontmoetingen tussen de amateurkunstenaars en de kinderen leverden zeer bijzondere contacten en waardevolle beelden/werken op. De ruim 200 werken werden geëxposeerd op vijf historische locaties in Gouda (Sint Janskerk, Oude Stadhuis, Museum Gouda, Jeruzalemkapel, Gouda Studio’s). Opmerkelijk was hoe het project het beste in mensen boven haalde. Veel bedrijven, organisaties en particulieren stelden belangeloos hulp of materialen beschikbaar.
Zie voor foto’s van deze pilot: artamin.nl/kunstmaatje.

Omdat het project zo succesvol bleek heeft Stichting Artamin (initiator van het project) in samenwerking met projectleider Lia Nijman van XL ARt~WORKS  het project verbreed en verdiept met als doel het meerdere malen uit te voeren in verschillende plaatsen in Nederland

  • Verbreding door de doelgroep amateurkunstenaars uit te breiden met middelbare scholieren/studenten.
  • Verdieping door het project te implementeren in het curriculum van de school en via een handboek op het mogelijk te maken om het project jaarlijks op eigen kracht te laten uitvoeren.

Daartoe is subsidie gevraagd (en verkregen) bij het Fonds voor Cultuurparticipatie, Oranjefonds, Fonds Verstandelijk gehandicapten en het NSGK (Nederlandse Stichting Gehandicapte Kind). Dankzij hun medewerking mogen we het kunstmaatjesproject nu zes maal uitvoeren de komende jaren. 

Deze fondsen maken het project financieel mogelijk: