Privacy

We gaan zorgvuldig om met je gegevens. Deze worden alleen gebruikt om:

  • op je bericht te kunnen reageren
  • je aanmelding als kunstmaatje in behandeling te nemen

Je gegevens worden ooit voor commerciële doelen gebruikt. Wij geven je gegevens nooit aan anderen tenzij we daartoe zijn verplicht door wet- of regelgeving. In dat geval proberen we je daar tijdig over te informeren.

Cookies

Op deze website worden geen cookies gebruikt om je gedrag op deze site vast te leggen of om andere informatie op te slaan. 

Deze fondsen maken het project financieel mogelijk: